۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
اهداف

· تربیت نیروی انسانی توانمند ،کارآمد و دانش محور در حوزه مراقبت های قبل،حین و بعد از اعمال جراحی

· تربیت نیروی توانمند در بکارگیری تکنولوژی های جدید جراحی

· حمایت از دانشجویان رشته جهت تشکیل کمیته علمی دانشجویان اتاق عمل

· بکارگیری استراتژی های دانشجو محوری، از جمله روش های مبتنی بر حل مشکل، خودآموزی و ایجاد تفکر انتقادی در آموزش دانشجویان

· تلاش در جهت ارتقاء مهارت های علمی و عملی دانشجویان بر اساس نیازسنجی از محیط های بالینی

· طراحی برنامه های توانمند سازی مربیان و دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل بر اساس نیازسنجی

· انجام پژوهش های کاربردی در زمینه اتاق عمل

· دورشدن از سیستم آموزش مبتنی بر استاد محوری و گرایش به سوی تکنیک های دانشجو محور

تاریخ :
1400/11/02
تعداد بازدید:
139
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal