۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
فعالیت های نیمسال اول و دوم 1394

 

 

جدول فعالیت های مرکز مهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی مهر 1394-1395

مجریان آزمون

زمان آزمون آسکی

مدرسین

زمان و مکان اجرا

نام درس و ورودی

محمدعلی منتصری، وحید سعادتمند، مجتبی زینی، مریم میرزایی

27/10/94

ساعت8 صبح

محمد علی منتصری

سه شنبه

احیای قلبی ریوی (فوریت های پزشکی ناپیوسته 93)

 

 

جدول فعالیت های مرکز مهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی بهمن 1394-1395

مجریان آزمون

زمان آزمون آسکی

مدرسین

زمان و مکان اجرا

نام درس و ورودی

علی عباسی، مجتبی زینی

،زهرا پیشگر، مهسا ایمانیان، محمد علی منتصری، سارا مقدم، فاطمه فروزان

 

22/3/95

ساعت 8:30 صبح

علی عباسی

مجتبی زینی

زهرا پیشگر

مهسا ایمانیان

سه شنبه و چهار شنبه ساعت 10-12

اتاق پراتیک پرستاری

اتاق پراتیک اتاق عمل

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل (هوشبری 94)

محمد علی منتصری، وحید سعادتمند، فرزاد پورغلامی، ساره عبداللهی، سارا مقدم، فاطمه نسیمی

23/3/95

ساعت 8:30 صبح

محمد علی منتصری

شنبه و یکشنبه

اتاق پراتیک فوریت ها

احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته (فوریت پزشکی 93)

محمد علی منتصری، محبوبه تقی زادگان، زهرا شادفرد، محمد هاشم عبدی، زهرا کرمی، فریده معارفی

22/3/95

ساعت 8:30 صبح

محمد علی منتصری، محبوبه تقی زادگان، زهرا شادفرد، محمد هاشم عبدی

چهارشنبه 10-12

چهارشنبه 13-15

اتاق پراتیک پرستاری

اتاق پراتیک اتاق عمل

اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب و سیار(اتاق عمل 94)

محمد علی منتصری، مهدی کریمیار، مریم میرزایی، سمیه رمضانلی، فاطمه فروزان

22/3/95

ساعت 8:30 صبح

محمد علی منتصری، مهدی کریمیار، مریم میرزایی، سمیه رمضانلی،

شنبه 8-12

اتاق پراتیک فوریت ها

احیای قلبی ریوی ( اتاق عمل 92)

 

 

تاریخ :
1400/10/14
تعداد بازدید:
127
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal