۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
فعالیت های نیمسال اول و دوم 1395

جدول فعالیتهای مرکزمهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی(ترم مهر95-96)

مجریان آزمون

زمان آزمون آسکی

مدرسین

زمان ومکان اجرا

نام درس و ورودی

خانم ها:

پرندآور-پورنوروز-مقدم-پورشرافتان-شادفر آقایان: منتصری-پورغلامی

10/8/95

ساعت 8 صبح

خانم ها: پرندآور-پورنوروز-مقدم آقایان: منتصری

دوشنبه ها :8-10 و 10-12

 سه شنبه: 8-10 و 10-12

 

اصول و فنون مهارت های بالینی

(اتاق عمل 59 )

 

خانم ها:نجمه منتصری-پورشرافتان آقایان: منتصری-عبدی-عباس زاده

 22/10/95

ساعت 9صبح

آقای منتصری

یکشنبه ها:  10-12

 

احیای قلبی ریوی 

(فوریتهای پزشکی ناپیوسته94)

 

 

جدول فعالیتهای مرکزمهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی(ترم بهمن 96-95)

مجریان آزمون

زمان آزمون آسکی

مدرسین

زمان ومکان اجرا

نام درس و ورودی

خانم ها:شادفر، ،فروزان،ایمانیان تقی زادگان ،پورشرافتان آقایان:منتصری

 22/3/96

خانمها : شادفرد ـ تقی زادگان آقایان : منتصری ـ عبدی

چهارشنبه ها

8-10

10-12

13-15

اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب و سیار 

( اتاق عمل 95)

آقایان:منتصری ،عباسی ،پورغلامی خانم ها :فروزان ،کرمی،پورشرافتان

 22/3/96

آقایان : منتصری ـ عباسی ـ

پورغلامی ـ خانم پورشرافتان

سه شنبه 10-12

چهارشنبه 10 ـ 8

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل (هوشبری 95)

 

 

 

 

تاریخ :
1400/10/14
تعداد بازدید:
144
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal