۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
فعالیت های نیمسال اول و دوم 1397

جدول فعالیتهای مرکزمهارت های بالینی دانشکده پرستاری وپیراپزشکی ترم مهر 97

تعداد دانشجویان

تاریخ برگزاری

تعداد

ایستگاه

واحد / رشته

 

17 نفر

97/10/26

5 ایستگاه

واحد تجهیزات بیهوشی ( رشته هوشبری)

ایستگاههای منتخب : (پوزیشن بیمار، ونتیلاتور و ماشین بیهوشی، سرنگ پمپ، مانیتور علایم حیاتی، دستگاه الکتروشوک)

1

17 نفر

97/8/23

6 ایستگاه

واحد اصول مهارتهای بالینی ( اتاق عمل)

ایستگاههای منتخب : ( تزریقات، وصل سرم، تجهیزات ،فولی ، علایم حیاتی ، سوند معده ، محاسبات)

اساتید : منتصری ، فروزان ، حمیدی پور.

6

 

جدول فعالیتهای مرکزمهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی ترم بهمن 97

تعداد دانشجویان

تاریخ برگزاری

تعداد

ایستگاه

واحد / رشته

 

17 نفر

98/4/1

6 ایستگاه

واحداصول فنون عملکرد فرد اسکراب ( رشته اتاق عمل)

ایستگاههای منتخب : (پرپ اولیه و ثانویه ، پوشیدن گان به روش بسته ، درپ کردن ، سوچر، خونگیری ، علایم حیاتی ) اساتید : شادفر ، تقی زادگان ، ارشاد پور ، پیشگر ، منتصری ، حمیدی پور ، زینی .

1

17 نفر

98/3/26

5 ایستگاه

واحداحیای قلبی ریوی )رشته اتاق عمل( ایستگاههای منتخب : ) احیای پایه ، شوک الکتریکی ، احیای نوزادان ، اینتوباسیون، تفسیر نوار قلب(

اساتید : منتصری ، حمیدی پور ، فروزان ، رحمانیان ، سعادتمند

.

2

17 نفر

98/3/8

6 ایستگاه

واحد اصول مهارتهای پرستاری (رشته هوشبری) ایستگاههای منتخب : ( علایم حیاتی، خونگیری ، وصل سرم ، سوند معده، سوند ادراری ، تزریقات)

اساتید : حمیدی پور ، منتصری ، عباسی ، ایمانیان ، سمیه رمضانلی ، فروزان .

3

           

 

تاریخ :
1400/10/14
تعداد بازدید:
139
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal