۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
فعالیت های نیمسال اول و دوم 1399

 

جدول فعالیتهای مرکزمهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی)نیمسال اول ودوم 99)

 

نام درس و ورودی

 

زمان ومکان اجرا

 

مدرسین

 

زمان آزمون آسکی

 

مجریان آزمون

اصول و فنون مهارت های بالینی

(اتاق عمل 98 )

 

22/6/99

تا

        29/6/99

خانمها: ایمانیان-پورنوروز-فخرآوری

آقایان: منتصری

2/7/99

 

ساعت 8 صبح

خانمها:پورنوروز-ایمانیان-فخرآوری- کاظمیان 

آقایان: منتصری

اصول فنون عملکرد فرد سیار وسیرکولار

(اتاق عمل 98 )

 

30/6/99

تا

1/7/99

خانمها: شادفر-تقی زادگان- ارشادپور                                        

3/7/99

 

ساعت8صبح

   خانمها: شادفر-تقی زادگان- ارشادپور-کاظمیان                      

مهارتهای پرستاری و کار در اتاق

عمل

(هوشبری98)

5/7/99

تا

9/7/99

        خانمها:ایمانیان-کاظمیان

آقایان:منتصری-عباسی

10/7/99 

ساعت8صبح

خانمها:ایمانیان-کاظمیان

آقایان:منتصری-عباسی

احیاقلبی ریوی

(اتاق عمل 96)

2/12/99

تا

6/12/99

 

اقای منتصری

 

14/12/99

ساعت 8 صبح

خانمها:ایمانیان-فخرآوری-کاظمیان

آقایان:منتصری

احیاقلبی ریوی

(اتاق عمل97)

26/02/00

تا

30/2/00

اقای منتصری

12-8

01/03/00

ساعت8صبح

خانمها:دکتربادیه پیما -کاظمیان

آقایان:منتصری-زینی

اصول فنون عملکرد فرد سیار وسیرکولار

(اتاق عمل 99 )

3/3/00

تا

6/3/00

خانمها:تقی زادگان-شادفر-کاظمیان

آقایان:منتصری

8/3/00

ساعت 9صبح

خانمها:تقی زادگان-شادفر-کاظمیان-خدادای

آقایان:منتصری-زینی

احیاقلبی ریوی

(اتاق عمل97)

26/02/00

تا

30/2/00

اقای منتصری

12-8

01/03/00

ساعت8صبح

خانمها:دکتربادیه پیما -کاظمیان

آقایان:منتصری-زینی

اصول فنون عملکرد فرد سیار وسیرکولار

(اتاق عمل 99 )

3/3/00

تا

6/3/00

خانمها:تقی زادگان-شادفر-کاظمیان

آقایان:منتصری

8/3/00

ساعت 9صبح

خانمها:تقی زادگان-شادفر-کاظمیان-خدادای

آقایان:منتصری-زینی

فوریتهای پزشکی1

(هوشبری97)

سه شنبه ها

چهارشنبه ها

استادزینی

......

.......

فوریتهای پزشکی1

(هوشبری96)

سه شنبه ها

چهار شنبه ها

استادزینی

......

......

 

**آزمون های شبه آسکی00-99

 

واحد / رشته

تعداد ایستگاه

تاریخ برگزاری

تعداد دانشجویان

مجریان آزمون

1

 اصول مهارتهای بالینی ( اتاق عمل98)

 ایستگاههای منتخب : ( تزریقات، وصل سرم، تجهیزات ، فولی ، سوند معده ، محاسبات)

6 ایستگاه

2/7/99

21 نفر

خانم ها: پورنوروز-ایمانیان-فخرآوری-کاظمیان-سمیه رمضانلی

آقایان:منتصری، پندار

2

اصول فنون عملکرد فرد سیار وسیرکولار

(اتاق عمل 98 )

ایستگاههای منتخب: ( علایم حیاتی، خونگیری، تجهیزات ، پوزشین بیمار ، سوچرزدن ، پرپ کردن)

 

6 ایستگاه

3/7/99

21 نفر

خانم ها: شادفر-تقی زادگان-ارشادپور-کاظمیان-سکینه رمضانلی

آقایان: زینی

3

مهارتهای پرستاری وکاردراتاق عمل

(هوشبری98)

ایستگاههای منتخب:(علایم حیاتی-وصل سرم

محاسبات-فولی-سوندمعده-تزریقات)

6 ایستگاه

10/7/99

32

خانم ها:سکینه رمضانلی-کاظمیان-مژده رحمانیان

آقایان:پورغلامی-منتصری-عباسی

5

احیاقلبی ریوی(اتاق عمل96)

ایستگاههای منتخب:(احیاپایه بزرگسالان-الکتروشوک-اینتوبیشن-احیانوزادان)

4ایستگاه

14/12/99

16

خانمها:کاظمیان-فخرآوری-ایمانیان

آقایان:منتصری

7

احیاقلبی ریوی(اتاق عمل97)

ایستگاههای منتخب:(احیاپایه بزرگسالان-الکتروشوک-اینتوبیشن-احیانوزادان)

4ایستگاه

01/03/00

14

خانمها:کاظمیان-دکتربادیه پیما

آقایان:منتصری-زینی

8

اصول فنون عملکرد فرد سیار وسیرکولار

(اتاق عمل 99 )

ایستگاههای منتخب: ( علایم حیاتی، خونگیری، تجهیزات ، سوچرزدن ، گان ودستکش، پرپ کردن)

6 ایستگاه

8/3/00

14 نفر

خانم ها: شادفر-تقی زادگان-خدادی-کاظمیان

آقایان: زینی-منتصری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ :
1400/10/14
تعداد بازدید:
161
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal