۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
فعالیت های نیمسال اول و دوم 1400

 

جدول فعالیتهای مرکزمهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی1400

نام درس و ورودی

زمان ومکان اجرا

مدرسین

زمان آزمون آسکی

مجریان آزمون

اصول و فنون مهارت های بالینی

(اتاق عمل 99 )

28/6/1400

تا

7/7/1400

خانمها: ایمانیان-عبدیان

آقایان: منتصری

8/7/1400

ساعت 8 صبح

خانمها:تقی زادگان-ایمانیان-عبدیان- کاظمیان

آقایان: منتصری

نشانه شناسی

(هوشبری98)

24/7/1400

تا

27/7/1400

خانمها: ایمانیان - پرندآور

28/7/1400

خانمها: ایمانیان پرندآور

مهارتهای پرستاری و کار در اتاق

عمل

(هوشبری99)

3/8/1400

تا

11/8/1400

خانمها: کاظمیان

آقایان: منتصری-عباسی

12/8/1400

 

ساعت8صبح

خانمها: کاظمیان

آقایان:منتصری-عباسی

بیهوشی1

(هوشبری99)

15/8/1400

تا

16/8/1400

آقای عباسی

.....

اینتوبیشن ساکشن

فوریت های پزشکی2

(هوشبری97)

10/9/1400

13/9/1400

20/9/1400

خانم فروزان آقای پورغلامی

 

خانم فروزان آقای پورغلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون های شبه آسکی

 

 

واحد / رشته

تعداد ایستگاه

تاریخ برگزاری

تعداد دانشجویان

مجریان آزمون

1

احیا قلبی ریوی

(اتاق عمل97)

ایستگاههای منتخب:(احیاپایه بزرگسالان-الکتروشوک-اینتوبیشن-احیانوزادان)

4ایستگاه

01/03/00

14

خانمها:کاظمیان-دکتربادیه پیما

آقایان:منتصری-زینی

2

اصول فنون عملکرد فرد سیار وسیرکولار

(اتاق عمل 99 )

ایستگاههای منتخب: ( علایم حیاتی، خونگیری، تجهیزات ، سوچرزدن ، گان ودستکش، پرپ کردن)

6 ایستگاه

8/3/00

14 نفر

خانم ها: شادفر- تقی زادگان- خدادی-کاظمیان

آقایان: زینی-منتصری

 

4

اصول مهارتهای بالینی

( اتاق عمل99)

ایستگاههای منتخب : ( تزریقات، وصل سرم ، فولی ، سوند معده ، محاسبات)

5 ایستگاه

8/7/1400

13 نفر

خانم ها: ایمانیان -کاظمیان عبدیان تقی زادگان

آقایان : منتصری

5

مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل

(هوشبری99)

ایستگاههای منتخب : ( تزریقات، وصل سرم ، فولی ، سوند معده ، علایم حیاتی ، محاسبات)

6 ایستگاه

12/8/1400

18نفر

خانمها :کاظمیان عبدیان پرندآور

آقایان :منتصری عباسی - پورغلامی

6

نشانه شناسی

(هوشبری98)

ایستگاههای منتخب : ( چشم وگوش ، قلب و ریه و سینه )

2ایستگاه

28/7/1400

35نفر

خانمها: پرندآور-ایمانیان-کاظمیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ :
1400/10/14
تعداد بازدید:
161
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal