۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
کمیته برنامه ریزی درسی

کمیته برنامه ریزی درسی

 

معرفی: کمیته برنامه‌ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقای برنامه‌ریزی درسی در معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است.

 رسالت: توسعه برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور، انطباق برنامه های درسی با سرفصل دروس ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انطباق برنامه‌های درسی با نیازهای جامعه و انطباق برنامه‌های درسی با وظایف آینده دانشجویان.

اهداف کمیته برنامه ریزی درسی (EDCمعاونت پزشکی)

 -       مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس

 -       ارزشیابی طرح دوره ها و طرح درس ها

 -       مشارکت در بازنگری برنامه های آموزشی

 -       مشارکت در تدوین برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارتهای بالینی

 -       مشارکت در تدوین برنامه آموزش دستیاران در مرکز مهارتهای بالینی

 -       نظارت بر اجرای برنامه های پیش بینی شده در مرکز مهارتهای بالینی

 -       مشارکت در تدوین برنامه آموزش جامعه نگر به دانشجویان علوم پزشکی

 -       همکاری در ارتقای کیفی فیلدهای آموزش جامعه نگر به دانشجویان علوم پزشکی

 -       پایش و ارزشیابی اجرای برنامه های آموزش جامعه نگر

 

برنامه عملیاتی کمیته های برنامه ریزی درسی (EDOها)

 وظایف کمیته برنامه ریزی درسیدر دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند، ضمن تشکیل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

 1. مشارکت در برگزاری کارگاه‌هایی برای آشنایی اساتید و اعضای هیئت علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره

2. بازنگری و اصلاح طرح درس‌ها

 3.همکاری در طراحی کارگاه‌های مهارتی محوری در راستای برنامه‌ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره

4. ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروه‌های دانشکده های مختلف

 5. برگزاری جلسات حضوری در دانشکده ها به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگری طرح درس‌ها

 6. تدوین و بازنگری لاگ بوک‌ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف

 7 تدوین برنامه های آموزش جامعه نگر در تمامی رشته ها و مقاطع مرتبط

 8. پایش و ارزشیابی کیفی برنامه های آموزش جامعه نگر

 9.تدوین برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارت‌های بالینی

 10. نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده در مرکز مهارت‌های بالینی

     معرفی: با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره‌گیری از نظران آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است؛ لذا به منظور دستیابی به این هدف مهم, به موجب این آئین نامه کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی که مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی برعهده دارند؛ ایجاد می شوند.

 

 

تاریخ :
1400/10/13
تعداد بازدید:
151
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal