۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
کمیته مهارت های بالینی

کمیته مهارت های بالینی

ارتقاء سلامت و کیفیت مراقبت از بیماران و ارتقاء توانمندیها و مهارتها عملی کار آموزان ،کارورزان با آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد شبیه سازی واقعی یک محی بالینی از طریق:

    ایجاد محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارتهای بالینی از طریق برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی با استفاده از وسایل کمک آموزشی ،رایانه ، مولاژو مانکن های آموزشی و CD وRole Playing

         نو آوری در زمینه ارائه روشهای تدریس مهارتهای بالینی و ارتباطی

         ایجاد بستری مناسب برای پژوهش های آموزشی و ارزیابی رو شهای گوناگون آموزشی

         ایجاد بستری مناسب جهت خود آموزی با استفاده از جزوات آموزشی ،مولاژ، ویدئوو رایانه

         تولید مواد کمک آموزشی از قبیل اسلاید، عکس،فیلم و نرم افزار های آموزشی

       ایجاد محیطی مناسب برای برگزاری امتحانات عملی به شیوه OSCE

 

هدف :

هدف اصلی مرکز شبیه سازی یک محیط بالینی است به طوری که دانشجویان آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی را با استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی (مدل ها)در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط های واقعی فرا گیرند.البته مرکز جای آموزش بر بالین بیماردر شرایط واقعی را نمی گیرد،بلکه مکمل آن خواهد بود .

 

 

ویژگی های آموزش در مرکز مهارت های بالینی

        کسب مهارتهای بالینی و ارتباطی دانشجو در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط های بالینی

 امکان تکرار مهارت در محیط امن برای یادگیری عمیق تر

    امکان خود آزمایی و یادگیری فعال از طریق اجرای مستقل مهارت ها

      کاهش استرس دانشجو در امر آموزش(یادگیری مهارت)

    احترام به حقوق بیمار

امکانات و تجهیزات آموزشی موجود:

       امکانات سمعی و بصری

    تجهیزات مربوط به معاینه فیزیکی

 تجهیزات مربوط به تزیقات و پانسمان

    تجهیزات مربوط به احیای قلبی ریوی

       تجهیزات مربوط به مراقبت های گوارشی

 تجهیزات مربوط به مراقبت های ارو لوژی

     تجهیزات مربوط به مراقبت های عمومی

        تجهیزات مربوط به جراحی و اتاق عمل

   تجهیزات مربوطبه مراقبت از نوزاد

     انواع تخت های بیمارستانی

         انواع مانکن های هوشمند

    انواع دستگاه الکترونیکی

 

تاریخ :
1400/10/13
تعداد بازدید:
132
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal