۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
آدرس دهی

آدرس دهی مقالات انگلیسی و فارسی

 

 فرمت استاندارد آدرس دهی جهت مقالات انگلیسی

Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

یا

Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom,I.R. Iran

 

 فرمت استاندارد آدرس دهی جهت مقالات فارسی

 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 

آدرس دهی مراکز تحقیقات

 

مرکز تحقیقات زئونوز

Zoonoses Research center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

 

مرکز تحقیقات زئونوز،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 

مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر

Research Center for Noncommunicable Diseases , Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 

مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت(SDH)

Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences,jahrom, Iran

مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ایران

 

مرکزتحقیقات اخلاق پزشکی

Medical Ethics Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom , Iran

مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ایران.

 

کمیته تحقیقات دانشجویی

Student Research Committee,Jahrom University of Medical Sciences,Jahrom, Iran

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ایران.

 

آزمایشگاه جامع تحقیقات

Central Research Laboratory, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

آزمایشگاه جامع تحقیقات، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

تاریخ :
1400/10/12
تعداد بازدید:
209
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal