۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
اساسنامه

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده های پرستاری و پیرا پزشکی

 

 

 

 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده ها

خانم نحله پرندآور

 

 

 

 

 

پاییز 1400

 

 

 

اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

تعریف: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده زیر گروه و یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی هر دانشگاه می باشد و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و اعضای فعال می باشد که در زیر گروههای پژوهشی، آموزشی، روابط عمومی و فناوری اطلاعات(وب سایت) مشغول فعالیت می باشند.

دانشکده: مجموعه ای آموزشی- پژوهشی که زیر نظر دانشگاه می باشد.

اهداف :

Ø     توانمندسازی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه‌های مرتبط با پژوهش

Ø     تامین وتوسعه منابع مالی ، فضاهای فیزیکی و تسهیلات لازم جهت تحقیقات دانشجویی

Ø     ارتباط و همکاری کمیته‌های تحقیقات دانشجویی با یکدیگردر قالب شبکه‌های همکار منطقه‌ای

Ø     حمایت‌های مادی و معنوی از برگزاری کارگاهها و همایش‌های علمی دانشجویی داخلی و خارجی

Ø     هدایت، نظارت و تقویت کمیته‌های تحقیقات دانشجویی به عنوان بستری مناسب و پویا در کشور

Ø     کمک به انتشار نتایج حاصل از تحقیقات دانشجویی در سطوح مختلف ملی و بین المللی

Ø     ارتقای کیفی و کمی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان

 

شرح وظایف مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده:

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم ریاست دانشکده یا پس از معرفی به معاونت پژوهشی دانشگاه توسط ریاست دانشکده از میان اعضای هیئت علمی دانشکده منصوب میگردد. مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بایستی با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته باشد با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این مهم اختصاص دهد و مهمتر اینکه بتواند ارتباط مناسبی با دانشجویان برقرار نماید و در جهت ارتقای بنیه پژوهشی دانشجویان اهتمام ورزد.

وظایف مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده:

ü     دعوت از دانشجویان فعال و علاقمند به عضویت در شورای مرکزی جهت ارائه رزومه پژوهشی

ü     نظارت و بررسی رزومه دانشجویان و ارائه به نتایج سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

ü     پیگیری صدور حکم انتصاب دبیر کمیته

ü     نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی فعالیتهای اعضا در کمیته

ü     ایجاد ارتباط دانشجویان با اساتید و مسئولین دانشکده در جهت اهداف کمیته

ü     نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته

ü     پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با دانشگاه

ü     گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی (کمیته تحقیقات دانشجویی) دانشگاه

 

 

 

تاریخ :
1400/10/12
تعداد بازدید:
213
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal