۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
اعضای شورای پژوهشی

دکتر رسول اسلامی اکبر

ریاست دانشکده

عکس

دکترای اموزش پرستاری

رزومه

نحله پرندآور

معاون پژوهشی

 

کارشناس ارشد مامایی

 

علی عباسی

معاون آموزشی

 

کارشناس ارشد پرستاری

 

دکتر شکوهی

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

 

دکترای قارچ شناسی

 

دکتر هاشمی طیر

هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

 

دکترای هماتولوژی و بانک خون

 

دکتر عابدی

هیئت علمی گروه فیزیولوژی

 

دکترای فیزیولوژی

 

زهرا پیشگر

مدیر گروه هوشبری

 

کارشناس ارشد پرستاری

 

زهرا شادفر

مدیر گروه اتاق عمل

 

کارشناس ارشد پرستاری

 

شیوا بیگی زاده

هیئت علمی گروه آمار زیستی

 

کارشناس ارشد امار زیستی

 

فاطمه فروزان

هیئت علمی گروه هوشبری

 

کارشناس ارشد پرستاری

 

مهسا ایمانیان

هیئت علمی گروه اتاق عمل

 

کارشناس ارشد پرستاری

 

فرزاد پورغلامی

هیئت علمی گروه اتاق عمل

 

کارشناس ارشد پرستاری

 

تاریخ :
1400/10/12
تعداد بازدید:
251
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal