۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
رسالت

راز توسعه پایدار و پیشرفت در هر کشوری، انجام پژوهش های مبتنی بر تولید علم است .با توجه به خاستگاه تولید علم در دانشگاهها یکی از وظایف مهم هر دانشکده بعنوان بخشی از سیستم آموزشی- پژوهشی هر دانشگاه، انجام پژوهش های کاربردی و بنیادی است . ارتقای جایگاه علمی دانشکده پیراپزشکی با تولید علم و گسترش مرزهای دانش در حیطه رشته های موجود در دانشکده، ، کاربردی کردن دانش برای رفع نیاز جامعه و تحقق اهداف برنامه های  دانشکده در راستای سند چشم انداز از جمله وظایف و کارکردهای معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده است.  تصویب نهایی آیین نامه ها، تعیین خط مشی ها و نیز ایجاد هماهنگی های لازم در سطح دانشکده توسط شورای پژوهشی صورت می پذیرد. مرکز فناوری اطلاعات دانشکده، کمیته تحقیقات دانشجویی، شورای پژوهشی و کتابخانه دانشکده در زیر مجموعه این معاونت فعالیت می نمایند. تلاش برای تجاری‌ سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری اساتید دانشکده جز چشم اندازهای فعالیت‌های آتی معاونت پژوهشی دانشکده است.

معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی جزء یکی از معاونت های دانشکده می باشد که زیرنظر ریاست دانشکده فعالیت های خود را انجام می دهد. گروه هدف اساتید، محققان، دانشجویان و کارکنان دانشکده می باشند. معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی تلاش می کند، افراد را به داشتن تفکر و اندیشیدن بیشتر و عمیق تر تشویق کند، زیرا موفقیت وابسته به تفکر است .

تاریخ :
1400/10/12
تعداد بازدید:
216
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal