۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي اصلي توسعه پژوهشمنوي اصلي توسعه پژوهش
صفحه نخست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توسعه پژوهش</span>توسعه پژوهش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
تاریخچه
اهداف
چشم انداز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
معرفي معاون
مدیر توسعه پژوهش
مدیر اطلاع رسانی پزشکی
کارشناسان مدیریت توسعه پژوهش
کارشناسان اداره اطلاع رسانی پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآيندهاي كاري</span>فرآيندهاي كاري
كميته تحقيقات دانشجويي
مجله علمي پژوهشي
مديريت پژوهشي
مركز تحقيقات زئونوز
پايان نامه
آزمايشگاه تحقيقات مركزي
دفتر توسعه فناوري سلامت
كتابخانه
كميته اخلاق در پژوهش
فرم ها، پرسش نامه ها
اولويت پژوهشي دانشگاه
تاليف و ترجمه
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لیست کنگره ها</span>لیست کنگره ها
کنگره های داخلی و خارجی 90
کنگره های داخلی و خارجی 91
کنگره های داخلی و خارجی 92
کنگره های داخلی و خارجی 93
کنگره های داخلی و خارجی 94
کنگره های داخلی و خارجی 95
کنگره های داخلی و خارجی 96
کنگره های داخلی و خارجی 97
کنگره های داخلی و خارجی 98
امور پایان نامه
طرح های تحقیقاتی مصوب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراها و كميته ها</span>شوراها و كميته ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته تخلفات پژوهشي</span>كميته تخلفات پژوهشي
دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراي پژوهشي دانشگاه</span>شوراي پژوهشي دانشگاه
اعضاي شوراي دانشگاه
شوراي پژوهشي دانشكده پرستاري
شوراي پژوهش در آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراي پژوهشيHSR</span>شوراي پژوهشيHSR
معرفي طرح هاي پژوهشي در حوزه نظام سلامت (HSR)
اعضاي شوراي HSR
اعضاي شوراي مجله علمي پژوهشي پارس
اعضاي شوراي SDH
شوراي پژوهشي مركز زئونوز
واحد توسعه تحقیقات بالینی
دفتر توسعه فناوري سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره اطلاع رساني</span>اداره اطلاع رساني
كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجلات</span>مجلات
مجله علمي پژوهشي پارس
مجله اخلاق پرستاري
علم سنجي
اداره كتب و اطلاع رساني
مراکز تحقیقاتی
منابع علمي
تماس با ما
نقشه سایت
برگزاری کارگاهها
مرکز همایش ها
کمیته تحقیقات دانشجوئی
كميته اخلاق در پژوهش
Collapse منوي تحقيقات بالينيمنوي تحقيقات باليني
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره مركز</span>درباره مركز
چشم انداز
اساسنامه
تاريخچه
اهداف و برنامه ها
معرفي واحد
معرفي رييس واحد
اعضاي مركز
معرفي كارشناس واحد
شرح وظايف
مشاوران مركز
خدمات مشاوره اي
وابستگي سازماني مركز
فرمها و پرسش نامه ها
برنامه استراتژيك 5 ساله حوزه
برنامه هفتگي حضور مشاورين
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز تحقيقاتي</span>مراكز تحقيقاتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركز تحقيقات بيهوشي و كنترل درد</span>مركز تحقيقات بيهوشي و كنترل درد
اساسنامه
اعضاي مركز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستاوردهاي واحد</span>دستاوردهاي واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاه ها</span>كارگاه ها
سال 96
سال 97
سال 98
پايان نامه هاي اجرا شده
خلاصه مقالات ارايه شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات چاپ شده</span>مقالات چاپ شده
سال 97
سال 98
طرح هاي تحقيقاتي مصوب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراها</span>شوراها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراي باليني</span>شوراي باليني
اعضاي شورا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صورتجلسات</span>صورتجلسات
1395
1396
1397
1398
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراي پرستاري</span>شوراي پرستاري
اعضاي شورا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صورتجلسات</span>صورتجلسات
1395
1396
1397
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آيين نامه و مقررات</span>آيين نامه و مقررات
آيين نامه ها
مقررات
لينكهاي مفيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ثبت بيماري</span>ثبت بيماري
معرفي
ثبت هاي موفق دانشگاه
فرم هاي خام راه اندازي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کوید 19</span>کوید 19
معرفی
اعضا
پروژه های انجام شده
مقالات
Collapse مولفه هاي اجتماعي سلامتمولفه هاي اجتماعي سلامت
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره مركز</span>درباره مركز
معرفي مركز
معرفي رئيس و كارشناس مركز
اهداف
اساسنامه مركز
برنامه راهبردي
موافقت اصولي
اعضاي هيات موسس
اعضاي شوراي مركز
Affiliation
تماس با ما
نقشه سایت
Collapse بيماري هاي غيرواگيربيماري هاي غيرواگير
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره مركز</span>درباره مركز
معرفي مركز بيماريهاي غير واگير
معرفي رئيس و كارشناس مركز
اساسنامه
موافقت اصولي
اعضاي هيات موسس
برنامه راهبردي
اعضاي شورا
Affiliation
تماس با ما
نقشه سایت
Collapse زئونوززئونوز
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره مركز</span>درباره مركز
معرفي مركز
اعضاي شوراي مركز
معرفي رئيس و كارشناس مركز
تماس با ما
اساسنامه مركز
برنامه راهبردي
موافقت اصولي
اعضاي هيات موسس
Affiliation
تماس با ما
نقشه سایت
Collapse مراكز تحقيقاتيمراكز تحقيقاتي
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه تحقيقات</span>آزمايشگاه تحقيقات
جدول زمانبندي
فرمها
فرآيندها
قراردادها
تصاوير
معرفي آزمايشگاه
معرفي رئيس و كارشناس مركز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اخلاق پزشكي</span>اخلاق پزشكي
Affiliation
اساسنامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تكثير و پرورش حيوانات آزمايشگاهي</span>تكثير و پرورش حيوانات آزمايشگاهي
معرفي مركز
فعاليت مركز
مرکز زئونوز
مولفه اجتماعی سلامت
بیماری های غیرواگیر
تماس با ما
نقشه سایتدانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal